top of page

ONZE SAMENKOMSTEN

Wat houdt een reguliere dienst ongeveer in?  
In de kerkdienst wordt gezongen, gebeden, uit de Bijbel gelezen, gepreekt en gecollecteerd. Dat zijn de vaste momenten in de diensten op zondag.

In de kerkdienst worden verschillende liederen gezongen, te volgen via de beeldschermen en begeleidt door één van onze muziekteams.
Je hebt geen liedboek nodig.  

Binnen onze gemeente worden verschillende vormen van diensten gehouden. De tweede en de vierde dienst hebben een andere karakter dan de eerste en de derde ‘reguliere’ diensten. Op de vijfde zondag van de maand is er niet altijd een dienst. Houdt hiervoor ons rooster in de gaten.  
 
Geen vaste plaatsen 
Je kunt overal gaan zitten, er zijn geen vaste plaatsen. Ga dus lekker zitten waar je wil. Ook de blauwe tribunes zijn zitplaatsen. Wil je meer overzicht, ga dan lekker hoog zitten!  

Er lopen kosters rond die je kunnen helpen bij het vinden van een zitplaats als het al behoorlijk vol is. Zij halen een stoel voor je en zorgen dat je lekker kunt zitten.  
 
Kinderopvang 
De kerkdienst op zondagochtend is een verzamelplaats voor jong en oud. Voor de kleintjes (0 t/m 3) is er oppas in de gymzaal van de school. Voor de kinderen van de basisschool is er meestal een kinderdienst. Dit wordt van tevoren aangekondigd in onze uitnodiging en aan het begin van de dienst. Mocht je overwegen onze dienst te bezoeken, dan kun je in ieder geval de kinderen gewoon meenemen. 


‘Orde’ van de dienst 
Voorafgaand aan de dienst staat de koffie, thee en limonade klaar en maken veel mensen een praatje. Sommige mensen gaan alvast lekker zitten. De dienstleider neemt het woord als de dienst begint. Een teken voor de mensen om dan te stoppen met gezellig kletsen en een plekje te zoeken. Gelukkig is hiervoor de ruimte en de tijd voor.  
Er volgen meestal een aantal mededelingen vanuit de stuurgroep, en een welkom voor de gasten. We zingen en de spreker spreekt de ‘votum en groet’ uit. Het zijn woorden waarmee de gemeente zich toevertrouwt aan God, en tegelijk klinken er woorden namens God: genade en vrede zij met jou. 
 
Afwisseling 
Als iedereen weer gaat zitten volgt meestal een gebed. De rest van de dienst is een afwisseling van gebeden, liederen, Bijbellezingen. De spreker legt dat Bijbelgedeelte uit in de preek/overdenking. Na de preek wordt gebeden.  

Gebedsschrift  
Tijdens de dienst gaat er een gebedsschrift rond, waarin je eventueel een gebed- of dankpunt kunt opschrijven. Deze worden dan meegenomen in het slotgebed.  

De dienst eindigt met een lied en de zegen: de belofte dat God met ons meegaat de nieuwe week in. 
 

Nog een keer koffie 
Ook na de dienst staat er koffie/thee en limonade klaar. We vinden het fijn als mensen gezellig blijven om bij te kletsen en elkaar te ontmoeten.  

Informatiepunt  
Dichtbij de uitgang staat een tafel met informatie en bemand door iemand van de informatiegroep. Hier kun je terecht met al je vragen over De Stroom of om gewoon een praatje te maken.   

image.png
image.png
image.png
image.png
bottom of page